Teraz jesteś gotowy, będziecie razem walczyć przeciwko występnym.

27. 11. 16 r. Szczecin. 

Piotr przed wyjazdem zjadł ostatnie, normalne śniadanie. Piszę ostatnie, bo podejrzewam, że w sanatorium dla świeżych zawałowców normalnie to raczej nie będzie.

 • Podróżny w drodze je to, co mu wpadnie w ręce.

Homiel chce powiedzieć, że Piotr jako wieczny wędrowiec niech się cieszy, że ma cokolwiek do jedzenia.

 • Ta wasza codzienność odchodzi w niepamięć.
 • Już nam zabrałeś przecież trochę… 

Zaczęliśmy się natychmiast zastanawiać co w takim razie stracimy jeszcze.

 • Czy chcesz tam się zestarzeć?
 • Tam? – nie zrozumieliśmy, co ma na myśli.
 • Pokazał mi warszawskie mieszkanie, jak ściany się kurczą…
 • Niech ten łabądź też ma.

Uśmiechnęłam się, bo od razu wiedziałam co Homiel miał na myśli. Ostatnim czasy coraz częściej mawiam do Piotra, że w tym mieszkaniu zaczynam się dusić. I kurczące się ściany były tego symbolem.

 • Dlaczego mówi łabądź, a nie łabędź? – pyta mnie Piotr.

Wzruszyłam ramionami, bo pomyślałam, że Piotr po prostu źle usłyszał. Nie było to ważne w tej chwili.

 • Przecież ona to jest jastrząb…. tak pokazaliście Olę w mojej wizji…?
 • Dla kogo jastrząb to jastrząb, dla mnie łabądź powtórzył.
 • A ja się nie liczę? – Piotr spytał, że coś mi szykują, a jego pomijają.
 • Nie rozśmieszaj mnie acan.
 • W takim razie kiedy kolejna przeprowadzka? – Piotr spytał.
 • Już nie wkrótce, a szybko.
 • …? – tak więc szykują się nam dwie przeprowadzki.
 • Mam grać na loterii? – zażartowałam, bo nijak nie mogłam sobie tego wyobrazić.
 • Loteria sama przyjdzie do ciebie.
 • Ale sam mówiłeś, że trzeba mieć nic, by być blisko Chrystusa…
 • Zaufaj Nauczycielowi.
 • ……. – czyli zaufaj Bogu.
 • Poznajecie świat dla wielu zakazany.
 • Wiedza bezcenna.
 • Cóż ci dadzą te domy… a tam życie wieczne…

Gdy Piotr wyjechał zaczęłam oczywiście sprawdzać, dlaczego „łąbądź” a nie „łabędź” i co znaczy acan.

Wygląda na to, że pierwotnie mieliśmy łabędzia z „ą” w mianowniku i „ę” w przypadkach zależnych. Jako że jednak rozwój języka postępuje w kierunku eliminacji oboczności, w literackiej polszczyźnie „wygrał” łabędź, a forma łabądź będzie gwarowa, regionalna, archaiczna (niepotrzebne, skreślić – jak mawiał Tomasz Baranowski), a do tego zwalczana przez wąskich purystów. Nazwa gatunkowa to łabędź, łabądź jest ryzykowny w wypracowaniu domowym, ale nie widzę powodu, by zwalczać go w mowie potocznej. Kiedyś i tak zniknie, zostanie tylko w starej literaturze. http://sjp.pl/łabądź

http://www.sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=3778&forma=ŁABĄDŹ#3778

Przed paroma dniami pewien bardzo znany dziennikarz wyraźnie upajał się w swym telewizyjnym reportażu mianownikowym brzmieniem „łabądź”. Powtarzał je z wyraźnym upodobaniem kilka razy. Niestety, nie był w zgodzie z obowiązującym dziś kształtem tego rzeczownika, a jest nim łabędź.
Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/704181,jan-miodek-krolowa-labedz-i-zoladz,id,t.html

Współczesne słowniki jednoznacznie określają formę łabądź jako błędną. Pod tym linkiem (http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=3778) znajdzie Pani słownik z XVII wieku. Używano wówczas formy łabęć, drugorzędnie łabędź, a łabądź był wariantem fonetycznym. Być może taka forma funkcjonowała lub funkcjonuje w dialektach. W każdym razie trzeba powiedzieć, że kierunek ewolucji wyrazu był inny: łabęć → łabędź.

Acan; dawniej: staropolski zwrot grzecznościowy tytuł grzecznościowy, skrót od wyrażenia „waszmość pan”, zwykle jako zwrot kierowany wprost do rozmówcy, odpowiadający dzisiejszemu „pan”, „wy” (zwykle z odcieniem lekceważenia); aćpan, acpan, aspan, waćpan, waćpan, waspan, acan.

Homiel dzisiaj pobawił się staropolszczyzną, o której nikt już nie pamięta.


29. 11. 16 r.  Szczecin. 

Piotr zadzwonił z sanatorium i zaczął opowiadać. W pokoju jest sam i łóżko obok jest wolne. Na razie wśród kuracjuszy jest najmłodszy. Gdy zaczął relacjonować, że musi ćwiczyć ze staruszkami trzymając się za ręce… ryknęłam śmiechem, ponieważ zaraz sobie to wyobraziłam… On wielki prezes…  Niewątpliwie będzie to dla niego wielka lekcja pokory. Na koniec spytałam…

 • A co słychać u Homiela?
 • Leżę na drugim łóżku – … i znowu ryknęłam śmiechem.

03. 12. 16 r.  Szczecin. 

Homiel obiecał Piotrowi, że w pokoju będzie mieszkać sami i tak było… przez jeden dzień. Dokooptowali mu mężczyznę, który strasznie chrapał. Piotr po drugiej nieprzespanej nocy się wkurzył i poprosił o przeniesienie… i znowu jest sam. Trafił do nowo wyremontowanego budynku i dostał nieużywany jeszcze apartament. Dzisiaj zadzwonił rano…

 • Byłem tak zmęczony, że zasnąłem wczoraj już o 20.00. Obudziłem się o drugiej w nocy i przypomniałem sobie… Boże! Nie pomodliłem się!
 • ……
 • Jeszcze będę cię słuchał… usłyszałem natychmiast.
 • Więc pomodliłem się krótko i powiedziałem na koniec… Dziękuję ci Ojcze, że żyję, a wtedy przypomniał mi Chrystusa jak w kościele dotknął mojego serca……
 • Chrystus to mój przyjaciel… powiedziałem… Jest dla mnie największym przyjacielem i mówiłem to absolutnie szczerze i wtedy… usłyszałem bicie dzwonów, ogromnych dzwonów. Widziałem jak biły… I wtedy Ojciec powiedział do mnie…
 • Teraz jesteś gotowy, będziecie razem walczyć przeciwko występnym.

06. 12. 16 r.  Szczecin. 

Kiedy nie ma Piotra mam czas na zgłębianie lektury, między innymi czytam Dzienniczek Faustyny. Jestem pewna, że przeżyła spotkania dokładnie tak, jak to opisała. Wiele widzę wspólnych cech z naszymi rozmowami i przeżyciami. Widzenie diabła, wizje, no i rozmowy. Bardzo zainteresował mnie fragment z dzienniczka

Pisz o mojej dobroci, co ci przyjdzie na myśl. — Odpowiedziałam: Jak to, Panie, a jak napiszę za wiele? — I odpowiedział mi Pan: Córko moja, chociażbyś mówiła naraz wszystkimi językami ludzkimi i anielskimi, to i tak nie wypowiedziałabyś za wiele, ale owszem, dopiero byś w cząstce wysławiła dobroć moją — moje niezgłębione miłosierdzie. O mój Jezu, wkładaj sam słowa w usta moje, abym mogła Cię godnie uwielbiać. Córko moja, bądź spokojna, czyń, co ci każę. Myśl twoja jest złączona z myślą moją, więc pisz, co ci na myśl przyjdzie. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu. Tak chcę, pomimo wszystkich przeciwności, jakie ci stawiać będą; wiedz, że upodobanie moje nie zmieni się.

Uderzyły mnie słowa przyszłym życiu… O jakim / którym życiu mówi Jezus? 

Wysłałam to pytanie do Zakonu św. Faustyny z prośbą o interpretacje i po dwóch dniach otrzymałam odpowiedź; Pan Bóg wybrał s. Faustynę i dał jej szczególną misję głoszenia całemu światu orędzia o Jego miłosierdziu. Święta już za życia robiła wszystko, aby każdy człowiek uwierzył w Boże miłosierdzie i Mu zaufał, ale i teraz, po śmierci, cały czas to robi.

Jezus wyraźnie mówi, że ma być sekretarką, ma spisywać Jego słowa i przekazać je ludziom. Mówiąc o przyszłym życiu (w „Dzienniczku” określenie „w przyszłym życiu” występuje 7 razy) bierze się pod uwagę tylko dwie możliwości; życie po śmierci w Niebie lub kolejne życie na ziemi. Czytając tą odpowiedź natychmiast nasuwa mi się kolejne pytanie;

 • Jaki sens miałoby spisywanie słów Jezusa po śmierci w Niebie? Dla kogo? Dla ludzi w Niebie?… Przecież to bezsensu… 

Akurat zadzwonił Piotr z sanatorium i przy okazji pytam o to Homiela;

 • Jej droga na ziemi się nie kończy.
 • ….

O kurcze! A więc Jezus mówiąc o przyszłym życiu Faustyny… mówił dosłownie! Opowiadam Piotrowi przez telefon o Faustynie, o której właściwie nic nie wie.

 • Faustyna widziała Jezusa w pełnej okazałości, rozmawiała z nim oko w oko!
 • Hmm….
 • Też byś tak chciał?
 • A nie?
 • To tak będzie.

 • Gdy się modliłem dzisiaj… usłyszałem Ojca.
 • Poniszczą ci to ciało trochę, ale Duch jest silny. Będą cię kaleczyć, ale to tylko chwila.


Dopisane 16. 08. 2017 r.

Teraz jesteś gotowy, będziecie razem walczyć przeciwko występnym – Ks. Daniela (23); A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne.