Niebiańskie Mądrości (1).

Na tej stronie umieszczam krótkie Niebiańskie Sentencje przekazywane podczas naszych rozmów.


Wpis z 30. 09. 2016 r.

 • Przeciwnik nie siedzi z założonymi rękoma. Bądź cierpliwa.
 • JA JESTEM, KTÓRY JESTEM przysługuje tylko Jednemu…
 • Trudno być człowiekiem, martwicie się, walczycie, boli was….
 • Miłość Boska nie zna granic.
 • Błogosławiony będzie dzień, który twój duch zrozumie światło Ojca.

Wpis z 29. 09. 2016 r.

 • Człowiek pokorny w Bogu jest wielki i sprawiedliwy.
 • Michał to wielki generał, pogromca czarnych, ale o ile łatwiej Mu walczyć wiedząc, że za plecami ma kogoś, kto nikogo nie przepuści.
 • Niechaj drżą w posadach ci, co czynią nieprawość, gdyż każdego z nich miecz sprawiedliwości dosięgnie.
 • Należy walczyć za ludzi, ale nie za wszelką cenę. Gdyby tak było, to by Ojciec ukazał się, a tego nie czyni. Pozwoliłby innym ukazać się, ale nie pozwala.
 • Czy silne jest drzewo bez korzeni? Jakaż w tym wiara.
 • Siła w jedności, ale jak się uczyć, kiedy jest jedność?

Wpis z 28. 09. 2016 r.

 • Czyściec – Miejsce dla dusz wędrujących, dla tułaczy, którzy są w próbie czasu. Ktoś, kto jest na dole, czy na Górze nie znaczy, że nie będzie poddany tej próbie.Nieważne, gdzie się znajduje, ważne, że jest.

Wpis z 27. 09. 2016 r.

 • Kroczysz drogą światła życia. Ja w tobie ty we Mnie, kroczymy razem.
 • Tyś jest moją sprawiedliwością, nie okazuj emocji.
 • Usiądź w ciszy, proś Ojca o wybaczenie, lecz nie możesz dalej czynić źle. Może być człowiek, który nie chodzi do kościoła, a może być święty. Dla większości potrzebne jest prowadzenie.
 • Nic się nie dzieje bez woli Góry.
 • Okrucieństwo to wasze pojęcie.
 • Im więcej chcesz wiedzieć tym mniej wiesz…
 • Nie żyj tym co wiesz, lecz tym co masz zrobić.
 • A ty słyszysz, a oni są głusi.

Wpis z 26. 09. 2016 r.

 • Pamiętaj, że diabeł też działa, zdarzają się zachowania niestandardowe, diabeł może zepsuć wiele rzeczy, wtedy drugą drogę rozwijamy...
 • Nie żałuj zła.
 • Wreszcie mówisz jak wojownik. Przestań być taki cnotliwy, pamiętaj, że zło przybiera różną postać, ale Zło to Zło. Nie wdawaj się w dyskusje, bo będziesz miał dylemat, czy węża pogłaskać czy zabić. Tu nie ma dylematu.
 • Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, kochaj ludzi, walcz z nieprawością i nie rozważaj, jeśli ktoś jest zły, odrzuć go.
 • U Nas czasu nie ma.
 • Myślisz, że tak łatwo zostawić wszystko?
 • Zmień swoją główną broń w walce.

Wpis z 24. 09. 2016 r.

 • Ty jesteś wielki Mną, a Ja wielki tobą.
 • Coś co widziałeś, a się nie stało nie znaczy, że się nie stało.
 • Nawet nieprawy ma szansę na zbawienie w każdej chwili, to jest sens śmierci Chrystusa.
 • Nie stawiaj nic pewnego, nie orzekaj stanowczo w sprawach, które się toczą.
 • Z błogosławieństwem Ojca może mieszkać w gardle diabła.
 • Wprost mówi Ojciec.
 • Bóg oddziałuje na zdarzenia przez Ducha Świętego, to jest Bóg w trzeciej osobie. Jest energią Ojca, zstępuje na narody, na ludzi, może wszystko.
 • Czy ktoś, kto patrzy na krzyż skrzywiony jest niedobry, czy nierozumny?
 • Czy buddysta zrozumie chrześcijańskiego Ojca?
 • Na wszystko przyjdzie czas.

Wpis z 23. 09. 2016 r.

 • To co było, to co jest, to co będzie, wszystkie tajemnice świata mam w głowie.
 • Chrystus też nie miał gdzie przyłożyć głowy.
 • Wszystko co stworzył Ojciec jest piękne.
 • Mówię to co mogę, a nie to co chcecie wiedzieć.


Wpis z 21. 09. 2016 r.

 • Dlaczego się Mnie boisz, skoro tak cię kocham. Nigdy się Mnie nie lękaj. 
 • Przymierze zawarte Boga z człowiekiem, sposobcie się.
 • Możliwości człowieka są nieograniczone, ale blokowane dla jego dobra.
 • Walka ze złem to czynić dobro, być uczciwym i stanowczym, powiedzenie „nie” to też słowo boskie. Dobro kształtuje, „nie” wychowuje.
 • Najpiękniejsze nieoczekiwane, choć jak kołaczą to ci otworzą, kiedy prosisz będzie ci dane.
 • Wiara jest siłą, z którą nic nie może się równać.
 • Nie bądź taki pewny, to nie ty jesteś reżyserem, to nie ty pisałeś scenariusz swojego życia.
 • Powiadam ci, że możliwe może być niemożliwe, a niemożliwe możliwe.
 • Nie stawiaj nic pewnego, nie orzekaj stanowczo w sprawach, które się toczą.

Wpis z 20. 09. 2016 r.

 • Jest granica, Bóg przywoła swoje dzieci do porządku i będzie to skuteczne.

 • Po to każdy człowiek ma anioła, by mógł prosić o wyjście z ciężkiej sytuacji. Choć rodzi się czysty jest obarczony grzechem. Bardzo trudno jest przejść przez życie bez grzechu.

Wpis z 19. 09. 2016 r.

 • Wszystko jest możliwe, przyjmuj wszystko z pokorą i nic nie oczekuj w zamian.
 • W tym miejscu zstąpił Duch Św. wespół z Tym, którego imię wymieniłeś. Miejsce to uświęcone, ta energia nie przemija. (Kościół św. Krzyża w Warszawie) 
 • Módl się do Boga Ojca, anioła proś.

Wpis z 17. 09. 2016 r.

 • Trwaj w wierze, ale stąpaj twardo na ziemi, aż do końcowego spotkania.
 • Wybrany znaczy doświadczyć wszystkiego, cierpienia i wyniesienia


Wpis z 15. 09. 2016 r.

 • Forma ma znaczenie, to samo zdanie może być z Góry lub z Dołu.
 • Boże czemuś mnie opuścił… Bóg chciał, by to powiedział. Chciał pokazać, że Chrystus schodząc (p.s. do ludzi) stał się i jest jednym z was. Pokazał, że zwątpienie jest w naturze człowieka. Kiedy zwątpił Jego wiara wzmocniła się ze zdwojoną siłą.
 • Na koniec czasów dowiemy się całej prawdy o Judaszu.
 • Zdziwicie się jak wielu zdrajców będzie przez Ojca wyniesionych wysoko.
 • Znam myśli, a myśli wszystkich ludzi są takie same, to później mowa przekłada się na język.

Wpis z 13. 09. 2016 r.

 • Jeśli chcesz oddać cześć to Chrystusowi załóż złotą koronę, bo to Jemu należy się cześć i chwała.
 • Dlaczego Bóg stworzył człowieka?
 • Chciał widzieć siebie. Cieszy się rozwojem człowieka, jest szczęśliwy. Was ogląda codziennie.
 • Za to, co było twój Brat przelał krew. Jesteś czysty.


Wpis z 12. 09. 2016 r.

 • Nie ma takiej drugiej osoby na tym świecie, która posiadła takie bogactwo i choć przyjdzie ci iść czarną doliną niczego się nie ulękniesz, bo my jesteśmy z tobą.

Wpis z 11. 09. 2016 r.

 • Zostaw wszystko co masz, weź swoje łoże i chodź ze mną.
 • Tam nie ma Mojego grobu, złożono Mnie i zmartwychwstałem. Codziennie go widzisz. Kiedy czynisz dobro, Ja zmartwychwstaję w tobie. 


Wpis z 09. 09. 2016 r.

 • Bóg przewidział rozwój ludzkości, ale są ludzie i …. ludzie. Będzie jak we wszystkim. Na chwilę Mojżesz zostawił naród wybrany a już zbudowali sobie cielca, tak szybko odchodzą od istoty wiary.

Wpis z 07. 09. 2016 r.

 • Każdy dostaje według zasług.
 • Nie bądź jak faryzeusze, nie dbaj tak o czystość słowa. Czy nie dopuścisz do stołu głodnego, który ma brudne ręce? Pan Bóg czyta w sercu.

Wpis z 05. 09. 2016 r.

 • Bóg czeka, by ludzie prosili, bo mają wolną wolę.
 • Cierpliwość jest nagrodą dla wytrwałych.
 • Nie tylko jesteś tutaj duszą i ciałem, ale jesteś we Mnie i ze Mną. Zobowiązanie zostanie kiedyś zrealizowane, ale miłość jest wieczna.

Wpis z 04. 09. 2016 r.

 • Celem człowieka jest nauka tutaj.
 • OTO SYN MÓJ. TWOJA ŁZA JEST MIŁOŚCIĄ DO MOJEGO SYNA. MIŁUJĄC MEGO SYNA MIŁUJESZ MNIE.

Wpis z 02. 09. 2016 r.

 • Ten świat musi się skończyć. Czy ktoś pamięta krew Chrystusa? Krzyczą swoje prawa, ale nie pamiętają o przykazaniach Boga Ojca, żyją jakby nic nie było.
 • Kłócą się o te domy, a przecież będą się składać jak klocki.
 • Wiara jest ciszą. Bo to do cichych należy Królestwo Niebieskie.


Wpis z 31. 08. 2016 r.

 • Biały gołąb … czystość. Zloty, kiedy oddają Mu cześć, kiedy odbiera to, co mu należne, a przypominam, że Duch działa na Ziemi, jest ciągle wśród was.

Wpis z 29. 08. 2016 r.

 • Przeszłość nie jest ważna, żyjąc przeszłością nie widzisz przyszłości .
 • W biedzie szukaj drogi, to twój przyjaciel. Wasze bogactwo nie tutaj.
 • Zwycięzcą nie jest ten, kto pokona wroga, lecz ten kto pokona siebie.
 • Nie bój się końca, bo koniec to jednocześnie początek.

MIŁUJCIE SIĘ , NIE MA WAŻNIEJSZEGO PRZESŁANIA. MIŁUJĄC DRUGIEGO CZŁOWIEKA MIŁUJESZ BOGA. NIE MOŻNA MIŁOWAĆ BOGA, A JEDNOCZEŚNIE NIENAWIDZIĆ LUDZI.


Wpis z 27. 08. 2016 r.

 • Astralność wszystkich ciał jest bardzo podobna, różnice następują potem.
 • Wszystko obecne przeminie, trwamy przy Ojcu po wsze czasy, a On trwa w nas.


Wpis z 25. 08. 2016 r.

 • Najważniejszy jest Bóg Ojciec.
 • Zmiana przykazań, a one są niezmienne, są jednoznaczne. To jest światłość dana ludziom od Boga dla ich zbawienia. Za nie Chrystus zginął, żeby ratować dzieci Adama i Ewy z grzechu pierwotnego. Przykazania to światło. Wszystko inne, wolność i swoboda prowadzi….

 • Gdyby Kościół zaczął się otwierać, otwierałby się na wszystko, a to byłoby niebezpieczne.


Wpis z 24. 08. 2016 r.

 • NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONA ŚWIATŁOŚĆ OJCA BOGA PO WSZECH WIEKI.
 • Nie wątp we mnie nigdy.
 • Cokolwiek cię zaatakuje, nie bój się żadnego wilka, jesteśmy z tobą.


Wpis z 23. 08. 2016 r.

 • Zrozumcie wreszcie… to poligon walki. Są wygrani i przegrani, ostatecznie są sami wygrani, bo się uczą. Aby zmienić decyzje trzeba się do dowódcy prosić.
 • Wasz świat jest światem materialnym, ale są też światy duchowe, duchowo – materialne i są światy myśli. Jesteście z Nich, ale wyższego Ja.
 • Kiedy ostatecznie kończy się nasza lekcja, droga człowieka? Kiedy jesteśmy w jedności z Bogiem.


Wpis z 20. 08. 2016 r.

 • Chrystus… był człowiekiem, ale przede wszystkim synem Ojca. Chciał być jeszcze bardziej ludzki, nie chciał się niczym wyróżniać od zwykłego człowieka, a z drugiej strony czynił cuda. Chciał być jak wszyscy inni, ale chciał by poszli za Nim.
 • Jak masz pociągnąć ciężar samochodem to jaki wybierasz? Ciężki, czy osobowy?


Wpis z 18. 08. 2016 r.

 • Wiara w człowieka daje Mi wielką siłę.
 • I Mnie faryzeusze zarzucili kłamstwa, za Mną poszła garstka.
 • Nie lękaj się tego, co może ci uczynić drugi człowiek, Pan Bóg jest z tobą.
 • Latarnia, która ma brudne szyby nie przebije światła.


Wpis z 17. 08. 2016 r.

 • Metatron schodził kilkakrotnie.

Wpis z 15. 08. 2016 r.

 • To co straciła Ewa z Adamem, Chrystus odzyskał na krzyżu.
 • To co się stanie w przyszłości zależne jest od teraźniejszości. Być może przyjdzie ułatwienie w wierze. Nadzieja.
 • Maria Magdalena… Najbliższa Mu osoba.
 • Anioły nie grzeszą, anioły upadają.


Wpis z 14. 08. 2016 r.

 • Nie widzisz, że to poligon?
 • Nie łatwo być aniołem.

Wpis z 12. 08. 2016 r.

 • Wyobraź sobie, że gdzie się modlisz otwierasz okno. W szczególnych miejscach wykorzystuj to, bo jest ci to dane.

Wpis z 10. 08. 2016 r.

 • Słowa to ziarno, siewca to Chrystus, człowiek, który zbiera ziarno ma życie wieczne.
 • Jesteśmy materialni, tylko nas nie widać.

Wpis z 09. 08. 2016 r.

 • Mieszkam w was, a wy we Mnie….
 • Zrób tak jak chcesz, ale zrób tak, aby serce Me się radowało.
 • Nigdy nie jestem daleko od ciebie, jestem zawsze koło ciebie.
 • Wszyscy są słuchani, lecz nieliczni mają znaki, że są słuchani i to rozumieją co zrozumiałe.
 • Dzień bez modlitwy jest dniem dla straconym.
 • Nie oczekuj, a dostaniesz.

Wpis z 08. 08. 2016 r.

 • W Biblii jest dobrze napisane, ale ty nie jesteś od nadstawiania policzków, tylko żeby chronić tych, co nadstawiają. Są ci, którzy walczą i są ci, którzy nadstawiają policzki. Ten, co nadstawia swój policzek spełnia swoją rolę i ten co walczy o tego, co nadstawia spełnia swoją rolę, Chrystus też nadstawiał policzek.
 • Nie patrz wzrokiem, a sercem. Wzrokiem nigdy nie dostrzeżesz tego, co dostrzeżesz sercem.
 • Dlatego świat istnieje i będzie istniał, po to się uczą.

Wpis z 07. 08. 2016 r.

 • Nie oceniaj zbyt pochopnie tego, co dzieje się na Wschodzie, prawdziwe zło ukryte jest gdzie indziej.
 • Żyj w pokorze, wszystko dla ciebie robimy, nie przedkładaj swoich spraw.
 • Skup się nad tymi, co potrzebują i nad tymi, co nie potrzebują, bo nie wiedzą, że potrzebują.

Wpis z 05. 08. 2016 r.

 • Jesteś Mi bratem. Zginąłem za nich wszystkich..
 • Jestem pomocnikiem, a nie sędzią.
 • Najwięksi z nas będą służyć ludziom.
 • Od sprawiedliwości ważniejsze jest miłosierdzie.
 • Masz prowadzić życie doczesne i modlić się.
 • Nie oczekuj tego czego nie dostaniesz, oczekuj tego czego się nie spodziewasz.
 • Nie zastanawiajmy się kim kto jest, lecz jak dojść do celu.

Wpis z 04. 08. 2016 r.

 • To nie jest walka o człowieka, to walka między światłem a mrokiem.  Tak samo jest z światłem i ciemnością. I nigdy w tym świecie nie będzie inaczej.
 • Trudniej byłoby, gdyby wszystko było białe.
 • Nawet nad najciemniejszymi sprawami zabłyśnie światło.


Wpis z 01. 08. 2016 r.

 • Nadstawiając drugi policzek zbliżamy się do Chrystusa przyjmując cierpienie tak, jak On je przyjął. Jednak indywidualnie musimy ocenić z jaką sytuacją się zmierzamy.
 • Największym błędem dobra jest brak reakcji, kiedy działa Zło.
 • Ze Złem się nie dyskutuje, nawet w Niebie są miecze.
 • Zło jest czasami tak wielkie, że człowiek nie jest w stanie sam z nim wygrać.
 • Podchodź do księży jak do człowieka, dopiero wtedy stwierdzaj, czy są godni nosić sutannę. Gdyby wiedzieli, że Chrystus poświęcił się ludziom nie stawiali by sobie pomników.
 • Ojciec pragnie, by Jego kapłani pozostali w pokorze do końca. Gdyby ludzie gloryfikowali ubóstwo, nie byłoby na świecie wojen.

Wpis z 31. 07. 2016 r.

 • Czas jest nieważny, ważne są zdarzenia i właściwe decyzje. Trwaj w Bogu. I w ustach i w sercu będzie światło. Czystość serca.
 • Ja w tobie, ty we Mnie.


Wpis z 30. 07. 2016 r.

 • Masz do końca wierzyć i walczyć, kiedy przyjdzie zwątpienie pamiętaj o Mnie, bo Ja w ciebie nigdy nie wątpię .
 • Wierz we Mnie jak Ja w ciebie uwierzyłem i wierzę.
 • Jam ci bratem i przyjacielem i prowadzącym w drodze do Ojca, nie lękaj się.
 • Maryja modli się do Chrystusa za was, a Chrystus rozkładając ręce obejmuje was wszystkich.
 • Michał to światłość Boga Ojca.
 • Wojna ostateczna. Wielu jest już gotowych i wielu przybędzie nowych. Nie lękaj się, nigdy nie ma złego końca.

Wpis z 29. 07. 2016 r.

 • Nieważne ilu słyszysz aniołów, istotą jest Bóg Ojciec i męka Jezusa Chrystusa.
 • To co się dzieje, nie dzieje się bez powodu. Twoje lęki i obawy są płonne. Bądź sobą i rób swoje.

Wpis z 28. 07. 2016 r.

 • Ludzi Mych prowadź, a nagrody nie oczekuj, bo zaprawdę powiadam ci, że ją już otrzymałeś.
 • Jestem w was, a wy we Mnie. Dajecie Moje światło.


Wpis z 25. 07. 2016 r.

 • Rodzi się jak człowiek, ale w Mojej glorii i chwale.

Wpis z 24. 07. 2016 r.

 • Zajrzyj do trzosu Chrystusa, zobacz ile tam znajdziesz.
 • Wytrzymaj ten ból, im go bardziej wytrzymujesz tym bardziej jesteś bliżej do Nas.
 • Jesteś ciągle w podroży.
 • Pokusa, która dotyka ludzi, dotyka też aniołów.
 • Anioł sam w sobie budzi wielki strach na dole, sama ich obecność. Boją się Michała, lecz większość nie chce mieć z nimi nic wspólnego.

Wpis z 21. 07. 2016 r.

 • Ty Mnie szukasz, a Ja zawsze jestem z tobą, ciągle jestem przy tobie.

Wpis z 20. 07. 2016 r.

 • My nie niszczymy, my budujemy.
 • Niech nikt nigdy nas nie rozdziela, tą cyganką mogę być Ja. Nie pozwól na to. Jak będziesz widział, że stoją między nami, to nie bój się iść do Mnie.

Wpis z 19. 07. 2016 r.

 • Innej drogi nie ma niż przez utrudzenie kręgosłupa. Wiele zdarzeń to nie klucze, to jest droga.
 • Będziemy razem, teraz, zawsze i na wieki wieków.
 • I przyjdzie dzień kiedy syn człowieczy pojedna się z tym, który odszedł na zawsze.
 • Kielich krwi i ciała Mego w tobie, dusza twoja z Moją połączona, serce twoje z Moim złączone.

Wpis z 18. 07. 2016 r.

 • Przyjdą dni, kiedy skrucha i pokuta będą codziennie. Wtedy Chrystus przyjdzie ponownie.
 • Zło wszędzie narasta, wypuszczane są mroczne siły coraz bardziej

Wpis z 15. 07. 2016 r.

 • Chrystus zginął za was wszystkich, nie za Wybranych.
 • Bóg jest miłością.
 • Jestem na dobre i na złe.
 • Widzimy to, co co chcemy widzieć, a nie to, czego nie chcemy. Przebywamy, żeby was chronić, lecz nie widzimy tego, czego nie chcemy widzieć.
 • Nie jesteś Mi sługą, jesteś Mi przyjacielem.

Wpis z 13. 07. 2016 r.

 • W niebie nie ma zła.
 • Nas stworzył z materii, ludzi z Siebie, każdemu dał cząstkę Siebie.
 • Nie pytaj co się będzie działo, módl się i ufaj.

Wpis z 11. 07. 2016 r.

 • To czego oczami nie dojrzysz, dojrzysz sercem.
 • Co raz powiedziane, wpada jak kamień w wodę.
 • Bóg jest Światłością. Kto daje światło idzie drogą Ojca. Promyk światła w ciemności to drobna łączność z Nami. My to widzimy.
 • Nie osądzaj, nie masz do tego uprawnień.
 • Jesteś tym, kim chcę byś był. Jesteś tam, gdzie chcę byś był.
 • Daję ci tyle, ile możesz unieść. Wytrzymaj co ci daję.

Wpis z 10. 07. 2016 r.

 • Zaprawdę powiadam ci, zanim głową obrócisz twój duch będzie rozliczony…
 • Tęskniąc za Mną, tęsknisz za Moim synem, pamiętaj. Wiara czyni cię niezwyciężonym.


Wpis z 08. 07. 2016 r.

 • Zasiej trawę, posadź drzewa, nie sięgaj dalej.
 • Nawet ja nie mogę zmienić biegu zdarzeń.

 • Miej więcej wiary we Mnie. Kiedy przyjdzie pora wrócisz do domu, tu go nie masz, tam na ciebie czeka.


Wpis z 06. 07. 2016 r.

 • Jam jest światłością, kto idzie ze Mną, idzie w światłości. Będziemy kroczyć razem.
 • Światło było zawsze koło ciebie i w tobie, ty jesteś światłem, ty jesteś z Nami i w Nas, a My jesteśmy twoi i w tobie, życie twoje z góry wytyczone, a wybór twój w Nas, bo jak było na początku, tak będzie w wieczności.
 • TEN, KTO SŁUCHA MNIE JEST WE MNIE. TEN, KTO SŁUCHA MEGO SYNA JEST WE MNIE.

 • Prochem to jest i w proch się obróci, uwierz mi.
 • Chrystus mógł być z Ojcem, a zszedł do ludzi. Najwięksi z nas będą służyć ludziom.

Wpis z 05. 07. 2016 r.

 • Trwajcie we Mnie, nie zatwardzajcie swoich serc.
 • Zanim świat was znienawidzi, wpierw Mnie znienawidzi.
 • Małżeństwo bez miłości jest jak drzewo bez owoców.
 • Ja w tobie, ty we Mnie.
 • Tak jak My tobie zaufaliśmy, tak ty Nam zaufaj.

Wpis z 04. 07. 2016 r.

 • Zaprawdę powiadam ci, że dużo bardziej miłuję nie tych, co zwalczają zło, lecz tych, co wierzą we Mnie.
 • Nie ten jest silny, kto ma siłę, lecz ten, kto ma wiarę. Kochaj ludzi ponad życie, bo życie masz wieczne, a ludzie odchodzą.
 • Jakaż to nagroda, kiedy życzysz dobrze tym, którzy tobie dobrze życzą.
 • Błogosławieni ci, co mogą i umieją odczytać znaki.


Wpis z 30. 06. 2016 r.

 • Zawsze jestem wśród Was, ale dziękuje wam, że stoicie przed Moim obliczem.
 • Człowiek ma wolną wolę, a Ojciec go słucha.

Wpis z 28. 06. 2016 r.

 • Nie szukaj dojścia do Ojca w tajemniczych zaułkach, gdyż ono leży przed tobą w modlitwie, życzliwości i pokazywaniu miłości do innych ludzi. To jest prawdziwa droga.
 • Różne mamy drogi, ale koniec dla wszystkich, dla każdego jest ten sam. Kiedy się modlisz droga staje się prosta.
 • Módl się do Stwórcy o pokój, módl się za Syna, zszedł On do piekła, zabrał dzieci Adama i Ewy, by od tej pory każdy miał szansę. Droga do Ojca jest trudna, ale prosta. Modlitwa, czynienie dobra.
 • Im więcej modlitwy, tym więcej światła, na Górze i na Dole ( p.s. Ziemi). Ojciec tego pragnie, On chce być wtedy z wami.
 • Miłość jest ważna, ale najważniejsza jest równowaga.


Wpis z 27. 06. 2016 r.

 • Anioły są jak ludzie i też jak ludzie popełniają błędy, w przeciwnym razie nie byłoby piekła.
 • Nie to trucizna, co wchodzi do ust, lecz to, co wychodzi.
 • Nie ten czysty, co nie nosi znaki, lecz ten kto postępuje jako sprawiedliwy.

Wpis z 26. 06. 2016 r.

 • Czyniąc Mi chwałę, stajesz w tej chwale.
 • Nie jesteś tylko po to, żeby walczyć, ale żeby się uczyć.
 • Okaleczasz siebie, okaleczasz Mnie…

Wpis z 22. 06. 2016 r.

 • Nawet najprostsza kapliczka w drzewie, może mieć więcej energii niż kościół
 • ….na tym kamieniu powstanie Mój Dom. 


Wpis z 21. 06. 2016 r.

 • Poświęcenie jest najpiękniejszym aktem, ale nie jesteś na tym etapie. Myśl jest pierwszym grzechem, myśl materializuje się w świecie, który jest wam zasłonięty.
 • Tylko Stwórca wie, kiedy odejdziesz.
 • Bóg Ojciec, plastyk wszechświata, stworzył wszystko. 

Wpis z 20. 06. 2016 r.

 • Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak blisko są natury ludzkiej. (anioły)
 • Ulegli pysze, zapomnieli dla kogo mają służyć…. Stwórca celowo ich zostawił, zostawił ich próbie (upadłe anioły).

Wpis z 18. 06. 2016 r.

 •  Choć nie ma Mnie tu, to jestem, bo Ojciec jest tu.

Wpis z 17. 06. 2016 r.

 • Ten świat jest animacją, jest jak boczne pole do ćwiczeń, do uczenia się. Tamten jest realny, ten stworzony. Ukrzyżowanie jest dla tego świata, ma pomóc w uczeniu się.
 • Można człowieka przenieść w dowolne miejsce dokonując zmiany animacji, a może być w tym samym miejscu ciągle. W jednej sekundzie moglibyśmy ten świat zamknąć, ale to jest… teatr… doświadczeń.
 • Na tym świecie są ludzie co nie są z tego świata i wrócą do Mego świata, niewielu jest na tym świecie, a nie są z tego świata.
 • Tylko Ojciec wie kiedy przyjdzie koniec, nawet jego Syn tego nie wie.

Wpis z 15. 06. 2016 r.

 • Jezus jest miłością świata, nie mogło być jednej, szczelnej religii. Tak Bóg wybrał.
 • Syn Boży miał tutaj najtrudniej. Kto chce może wierzyć, a z drugiej strony miska soczewicy odciąga cię od modlitwy. Ten świat wielokrotnie miał upaść.

Wpis z 13. 06. 2016 r.

 • Jeszcze nie jest za późno.

Wpis z 12. 06. 2016 r.

 • Nawet do najlepszego wina czasem należy dodać mirry.

Wpis z 10. 06. 2016 r.

 • Nie oceniaj wzrokiem, oceniaj sercem

Wpis z 07. 06. 2016 r.

 • Każdy ma zaplanowaną śmierć, ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, człowiek może zmienić plany przez swoje decyzje.
 • Jezus Chrystus był jedynym Synem Bożym.

Wpis z 06. 06. 2016 r.

 • Nie zdajecie sobie sprawy jak realny jest ten świat. Też pracujemy, odpoczywamy, ale odżywiamy się inaczej, energią.
 • Tu dusza uczy się najszybciej, nie tylko trudy życia, ale ze względu na kuszenie, diabły mają najłatwiejszy dostęp.
 • Anioł nie wzywany nie ma potrzeby bycia, człowiek może prosić, żeby pojawił się Biały, każdy człowiek może posiadać anioła.
 • Zło ma przyzwolenie, człowiek ma wybór, wybiera niewielu.
 • Dobro nie pokazuje tak jak zło, dobro wymaga czasu.
 • Ty myślisz światem ludzi, a jest wiele światów

Wpis z 03. 06. 2016 r.

 • Miłuj drugiego człowieka jak siebie samego. Miłość do drugiego człowieka jest najważniejsza.

Wpis z 02. 06. 2016 r.

 • Kontemplacja nad życiem Chrystusa. Istotą życia, odnalezieniem drogi jest modlitwa po to, byście byli z Nim. Oddał życie Swojego jedynego Syna w miłości do was. On cierpiał razem z Nim… Chrystus jest miłością tego świata, wybrał śmierć… W dwójkę cierpieli. Bóg tak zszedł na dół, żeby ratować ludzi.    
 • Każde doświadczenie im trudniejsze, tym bliżej Ojca. Pan Bóg nie daje więcej niż człowiek może unieść.
 • Nie będziesz miał innych bogów przede mną, Bóg jest nieskończoną miłością. 

Wpis z 01. 06. 2016 r.

 • Nie przyszedłeś się pomodlić, przyszedłeś oddać Mi chwałę i odbieram ją. Nie wejdziesz brudny do Królestwa.

 • Czy może narodzić się Ktoś, Kto jest pośród was?
 • Dla ludzi wąska jest droga sprawiedliwych. Człowiek może żyć wieleset razy, gdyż Bóg tak wszystkich kocha, że nie chce stracić nikogo, tak wiele razy, aż wróci na ścieżkę.

Wpis z 30. 05. 2016 r.

 • Pozbądź się wszelkich materialnych przywiązań, inaczej nie ma szansy i nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego.                                                                                                           
 • Nagi spadłeś, nagi powrócisz, szaty twoje czekają na Górze.                                                  
 • Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

 • Mój Syn zginął za was wszystkich, lecz nie wszyscy chcą to przyjąć.
 • Nadzieja jest do końca.