Prowidencja.

02. 02. 22 r. Warszawa.

Piotr narzeka i narzeka …

 • Przestań Mi zwracać swoją uwagę na siebieOciec mu przerwał.

Zdanie tak nietypowe w swojej składni, że oboje zamilkliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać co oznacza.

 • Przestań się żalić !
 • Czy ci się krzywda dzieje ?
 • Dzieci masz zdrowe ? Kawę piłeś i to nie tanią ?
 • ……… – roześmiałam się. Rzeczywiście … Nie doceniamy, co mamy.

Wieczorem.

Rozmawiamy o Covidzie, który po raz drugi przechodzimy. Jesteśmy szczęśliwi, że tak spokojnie …

 • Sprawdź co znaczy prowidencja

Sprawdzam, ciekawe … W słowniku języka polskiego nie ma. 

OPATRZNOŚĆ (prowidencja) łac. providentia – przewidywanie, przezorność, troska, opieka, rządzenie, kierowanie) – w znaczeniu teologicznym: nieustannie roztaczana opieka Boga nad całą stworzoną rzeczywistością, a szczególnie nad człowiekiem w każdym z wymiarów jego istnienia i działania; w znaczeniu filozoficznym: właściwy osobom zamysł prowadzenia bytów do ich celów oraz jego wykonanie; w znaczeniu społecznym: umiejętność przewidywania właściwych (skutecznych i moralnie godziwych) środków do celu, jakim jest dobro wspólne i rządzenie jako ich roztropna realizacja, stanowiąca podstawę budowania teorii polityki . http://www.ptta.pl/pef/pdf/o/opatrznosc.pdf

 • Ciekawe, teraz to usłyszałem, pierwsze słyszę … – zadumał się.


 • Sprawdź jeszcze coś. Od dwóch dni słyszę „operacja torcz” …

Sprawdzam i nie torcz, a torch.

Operacja Torch aliancka operacja desantowa we francuskiej części Afryki Północnej, rozpoczęta nocą z 7 na 8 listopada 1942 roku w trakcie kampanii afrykańskiej II wojny światowej. 

 • Tak będzie z Ukrainą – Piotr mówi bezwiednie i nie jestem pewna, czy wie, co teraz mówi …
 • Ojcze, to będzie ta wojna, czy nie ? – niepewność mnie zżera.
 • Macanki cacanki ?

Zmartwiłam się. Wiele wskazuje na to, że będzie. Nie bez powodu usłyszał Torch.04. 02. 22 r. Warszawa.

Błąkając się po internecie natrafiam na tytuł, który mnie elektryzuje.

Zwoje znad Morza Martwego cz.9 Oczekiwanie na Mesjasza – jednego, dwóch, czy trzech ? 

To, z czego niewielu zdaje sobie sprawę, to fakt, że to oczekiwanie jednego Dawidowego mesjasza nie było tak ugruntowane w czasach Jezusa. (…) Jeśli chodzi o “Mesjaszy”, to najczęściej znajdujemy nie jednego, lecz dwóch Mesjaszy, którzy mają zaprowadzić Królestwo Boże. Jeden z nich ma być królewską postacią z królewskiego rodu Dawida, ale u jego boku stanie postać kapłańska, również Mesjasz, z rodu Aarona z pokolenia Lewiego.

Słowo “mesjasz” odnosi się do kogoś, kto jest “namaszczony” lub wyznaczony. W starożytnym Izraelu zarówno królowie, jak i kapłani byli namaszczani olejem i dlatego nazywano ich “mesjaszami”. Czasownik mashach oznacza “smarować olejkiem”, a moshiach lub “mesjasz” w języku angielskim to ktoś tak pomazany lub “namaszczony”, jak mówimy w języku angielskim. (…)

- Przybywa namaszczony. 
- ???!!! … – aż mnie cofnęło. 
- Namaszczam i błogosławię cię. 
- Zło jest coraz silniejsze, jesteś nam potrzebny. 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2021/06/10/przybywa-namaszczony/

Zarówno kapłan, jak i król byli odpowiednio “mesjaszami” lub namaszczonymi. Oznacza to, że koncepcja dwóch mesjaszy była normą w starożytnym Izraelu i ta norma, podwójnych mesjaszy, była oczywiście tą, która była przewidywana w przyszłości. (…) Ta idealna wizja dwóch mesjaszy stała się wzorem dla wielu grup żydowskich, które w II-I w. p.n.e. skłaniały się ku wizjom apokaliptycznym.

Artykuł dał mi naprawdę wiele do myślenia.

 • Pracuj dalej, ciekawych rzeczy się dowiadujesz, prawda ?

A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch». (Zachariasz 6:13). Mamy tu wyraźny obraz Dawida jako króla i jego doradcy, namaszczonego kapłana. W innej wizji Zachariasz mówi o “dwóch synach świeżego oleju” (tzn. o “pomazańcach” lub “mesjaszach”), którzy “stoją przed Panem całej ziemi”. Porównuje ich w swojej wizji do dwóch “gałązek oliwnych”, które stoją przed Menorą, siedmioramienną lampą oliwną, która symbolizuje Bożego Ducha i obecność (Zachariasz 4). Wizja Zachariasza o trzech postaciach mesjańskich Ta idealna wizja dwóch mesjaszy stała się wzorem dla wielu grup żydowskich, które w II-I w. p.n.e. skłaniały się ku wizjom apokaliptycznym

Mnie bowiem Pan dał królewskość, a jemu kapłaństwo, i ustanowił królewskość poniżej kapłaństwa (Testament Judy 21:1-2). Wydaje się, na podstawie tych tekstów, że koncepcja “dwóch Mesjaszy” była idealną strukturą żydowskiego przywództwa.

- Czy ja nie mam gorączki ? - sprawdzam, ale nie ma, choć twarz ma jakby gorączką rozpaloną. Ojciec mi powiedział... 
- Będziesz kapłanem, największym. 
- Wszystkie światy w ciebie weszły. 
- Co się stało, to się już nie odstanie. 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2019/12/28/poswiecony-na-ten-swiat/
- Arcykapłan powróci. 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2020/01/01/pogrom-to-za-malo/
- Dzisiaj w kościele słuchałem księdza, który mówił o tym … 
- Widzisz... Teraz ty słuchasz, a kiedyś to ciebie słuchało tysiące. 
- ... Zobaczyłem siebie jak rozkładam ręce... 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2018/10/20/nie-placz-tylko-sie-ciesz/ 

Jan Chrzciciel określił siebie jako “posłańca”, który miał przygotować drogę na podstawie proroctwa z Księgi Malachiasza. Wersja, którą dziś czytamy w naszych nowoczesnych Bibliach, brzmi następująco: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną*, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza*, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? (Malachiasza 3:1-2).

I wszystko się zgadza, bo przecież sam Jezus powiedział o Janie, że to był Eliasz.

MT; 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 15 Kto ma uszy, niechaj słucha!

- Wszystko musi być wypełnione co zapisane w Piśmie. 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2019/05/24/wszystko-musi-byc-wypelnione-co-zapisane-w-pismie/

Jan jako kapłan z pokolenia Lewiego i Jezus jako potomek Dawida z pokolenia Judy musieli rozbudzić nadzieje tysięcy ludzi, którzy oczekiwali przyjścia dwóch Mesjaszy jako pewnego znaku końca.

Biorę głęboki oddech …

2000 tysiące lat temu – Jezus i Jan Chrzciciel (wcielenie Eliasza).

2000 później – Chrystus i Eliasz – na koniec dni.

Apokalipsa Jana opisuje dwóch namaszczonych, ponieważ Chrystus nie jest Jeźdźcem z rózgą.

- Mój Syn nadejdzie w chwale. 
- Czy sądzisz, że mógłby to zrobić ? 
- Chrystus nadejdzie, ale nadejdzie w chwale. 
- Mój Syn nadejdzie w chwale, ale porządek kto inny zrobi. 
- Za mało wycierpiał ? 
- Już wiesz kto ? 
- Być brutalnym... Chrystus ? 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2020/05/28/zarty-sie-skonczyly 
- To ostatni rozdział przepasany z tym, co się zacznie dziać z twoim mężem, a Moim Synem. 
- Wyobrażasz sobie, że żyje prorok i go wskażę gdzie jest ? 
- Wyobrażasz sobie, że Bóg wysłał swojego proroka, że jest i będzie czynić cuda ? 
- Wyobrażasz sobie ? 
- Więc wyobraź sobie, że tak będzie, a za nim i przed nim światło. 
- Wyobrażasz sobie ? Objawi się nagle. 
- Objawię Moją siłę w nim. 
- Będzie mówił o Mnie. 
http://rozmowyzniebem.pl/wp/2020/07/01/objawi-sie-nagle/ 
Dopisane 24. 07. 2022 r.

Operacja Torch” wydaje się dzisiaj jasna. W czasie II Wojny Światowej to była zwycięska operacja połączonych sił Wielkiej Brytanii i USA. Ciekawa informacja dotyczy też Polski; Dużą rolę w przygotowaniu logistycznym operacji aliantów w Afryce odegrały informacje uzyskane dzięki polskiemu wywiadowi.

Patrząc poprzez analogię w tej chwili widać, że gdyby nie USA, Wielka Brytania i Polska, wojna w Ukrainie dawno byłaby przegrana. „Operacja Torch” wskazuje na wynik. Mam głęboką nadzieję, że właśnie tak będzie jak wskazuje. Pytam dzisiaj …

 • Ojcze jaki będzie wynik ?
 • A po co ci powiedziałem ? … – Torch.

Jeszcze jedna ważna informacja. Gdy Turcja, Rosja i Ukraina podpisała umowę dotyczącą dostaw zboża, Piotr dostał w nocy informację, że koń głodu przyspieszył. Kilka godzin po podpisaniu Rosja zbombardowała Odessę łamiąc w ten sposób umowę. Dzisiaj ponownie Ojciec podkreślił …

 • Pamiętaj o koniu głodu.

Ukraina to za mało, aby stworzyć globalny głód. Do Ukrainy dołączy pogoda, zima i kataklizm. Niedawno Piotr miał ciekawą wizję, w której babka drożdżowa kosztowała 98 zł i ludzie nie byli w stanie jej kupić. Ojciec w rozmowie nawiązał do tej wizji, więc wynika z tego, że kryzys nadchodzi szybko.


Wczoraj Morawiecki został zaatakowany słownie i obwiniony za obecną drożyznę. Pomyślałam wtedy, że PIS kolejnych wyborów nie wygra.

 • Nie wyobrażam sobie i nie dopuszczę … – aby opozycja wygrała.

5 przemyśleń nt. „Prowidencja.”

 1. Kościół katolicki widzi w Jezusie Chrystusie i króla wszechświata i najwyższego arcykapłana
  https://misyjne.pl/co-oznacza-i-skad-sie-wziela-uroczystosc-chrystusa-krola/
  https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/2022/06/09/9-czerwca-swieto-jezusa-chrystusa-najwyzszego-i-wiecznego-kaplana/

  Myślę, że najbardziej czekają na Eliasza Żydzi.
  W tych dwóch filmach, w którymś momencie Żydzi mówią, że oni już tak czekają na mesjasza, że to może być nawet nasz wspólny mesjasz tzn. nasz Mesjasz, który przyjdzie drugi raz, a ich, który dla nich przyjdzie pierwszy raz.
  https://gloria.tv/post/fgYGNqXNGRA82puPk6GhYwP9L#5
  https://youtu.be/HoIzT00N-tc

  Ten drugi film pokazuje jak ważne jest łączenie judaizmu z chrześcijaństwem, i że są ludzie, którzy to widzą, że Bóg chce tej jedności.

  1. ważne jest łączenie judaizmu z chrześcijaństwem,
   I dlatego, żeby zrozumieć AJ, trzeba myśleć jak Hebrajczyk. Bo wizja została dana Hebrajczykowi.

 2. Dotychczas myślałem, że Morawiecki wykonuję agendę Klausa Schwaba i nie mogłem zrozumieć jak to możliwe, że Kaczyński na to pozwala.
  Aż do momentu, jak zobaczyłem to nagranie Kaczyńskiego z 2016 roku, kiedy to zachwala rewolucję przemysłową 4.0 – ideologię Klausa Schwaba, która jest właśnie realizowana.
  No to już nie mam więcej wątpliwości.
  https://youtu.be/07PGN76PaeM

  To już wiecie, dlaczego nasz rząd tak naciskał na embargo na rosyjski węgiel bez zapewnienia alternatywnych dostaw.
  Przecież mogli embargo wprowadzić pod koniec roku dopiero, jak zgromadzą zapasy na zimę i znajdą alternatywne dostawy.

  1. „Nie pokładajcie ufności w książętach
   ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
   Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary.
   Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
   który stworzył niebo i ziemię,
   i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
   On wiary dochowuje na wieki,
   daje prawo uciśnionym
   i daje chleb głodnym.
   Pan uwalnia jeńców,
   Pan przywraca wzrok niewidomym,
   Pan podnosi pochylonych,
   Pan miłuje sprawiedliwych.
   Pan strzeże przychodniów,
   chroni sierotę i wdowę,
   lecz na bezdroża kieruje występnych.”Ps146

   „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku
   i który w ciele upatruje swą siłę,
   a od Pana odwraca swe serce.
   Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście:
   wybiera miejsca spalone na pustyni,
   ziemię słoną i bezludną.
   Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu,
   i Pan jest jego nadzieją.
   Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
   co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
   nie obawia się, skoro przyjdzie upał,
   bo utrzyma zielone liście;
   także w roku posuchy nie doznaje niepokoju
   i nie przestaje wydawać owoców.
   Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?
   Ja, Pan, badam serce
   i doświadczam nerki,
   bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania,
   według owoców jego uczynków.
   Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła;
   podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa:
   w pośrodku dni swoich musi je opuścić i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem».” Jr17.5-11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.